باخیش
پنجشنبه 3 دی 1394
یازار: تـئهران تورکلری                                                             بؤلوم| خبر
+0 لایک

Image result for ‫توهین و نژادپرستی در ایران‬‎دانش آموزان تورک در مدرسه رباط کریم توسط معلم نژادپرست فارس بخاطر صحبت به زبان تورکی در کلاس ، تحقیر و مورد اهانت قرار گرفته اند.

بنا به گزارش صفحات اجتماعی ، در روزهای گذشته در مدرسه ارسنجان  رباط کریم ، معلمی نژادپرست بنام دریابورد که درس عربی تدریس میکند، در رفتاری تحقیر آمیز به دانش آموزان تورک  اهانت کرده و آنها را تهدید به اخراج از کلاس درس در صورت صحبت کردن به زبان تورکی نموده است.

عین دیالوگ اهانت  معلم به محتوای ذیل بوده است:

معلم خطاب به تعداد از دانش آموزان که تورکی صحبت میکنند میگوید:" با زبان آدمیزاد حرف بزنید ماهم بفهمیم. مثل آدم صحبت کنید کلله خرابها".

و از میان دانش آموزان تورک دانش آموزی در جواب میگوید: "ما از معلممان انتظار رفتار شایسته داریم لطفا نژاد پرستی استپ معلم محترم"

معلم نژاد پرست فارس در جواب این منطق دانش آموز تورک اهانت شنیع میکند و میگوید: "به خرها چیزی نمیشه گفت"!

گفتنی است در سیستم آموزش و پرورش ایران که مواد درسی از مضامین نژادپرستی و تحقیر ملت های غیر فارس پر است، در آیین نامه انضباطی و اداری مدارس صحبت به زبان های دیگر غیر از فارسی جرم آموزشی محسوب میشود و صدور بخشنامه های متعدد معلمان و دانش آموزان را ملزم به صحبت کردن به زبان فارسی میکند.