باخیش
یکشنبه 23 اسفند 1394
یازار: تـئهران تورکلری                                                             بؤلوم| خبر
+0 لایک

کاریکاتورهای برگزیده مسابقات کاریکاتور به مناسبت روز جهانی زبان مادری که از سوی کانون ایرانشناسی و ایرانگردی دانشگاه شریف برگزار شده بود ، مشخص شد.  

اثرهای برگزیده مسابقات کاریکاتور به مناسبت روز جهانی زبان مادری که از سوی کانون ایرانشناسی و ایرانگردی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده بود، معرفی شدند.

طراحان و کاریکاتوریست ها اثرهای خود را تا روز سوم اسفند جاری برای کانون مذکور ارسال کرده بودند که این کانون نیز سه اثر برگزیده را بعد از بررسی معرفی کرده است.

 آثار متعلق به یلدا هاشمی نژاد از تهران، سهراب خیری از اردبیل و محمدمهدی جعفری از تهران به ترتیب به عنوان سه اثر برگزیده این مسابقات معرفی شده اند.

سه اثر برگزیده این مسابقات به ترتیب از رتبه اول تا سوم: